Co musíte vědět o přijímacích zkouškách?

 

cermat_2

 

A) Přihláška k přijímacím zkouškám a testy Cermat

 • Každý žák má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy) - může konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol.
 • Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek každého testu z prvního či druhého termínu příslušného testu.
 • Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

 • Přijímací zkouška je připravována státní příspěvkovou organizací CERMAT a je stejná pro všechny učební obory a pro všechny typy středních škol.
 

cermat_1_1_2 blog_3


B) Jak probíhá přijímací zkouška z českého jazyka? 

 • Každý žák píše na jednom termínu přijímacích zkoušek kromě testu z českého jazyka, který má 30 úloh, také test z matematiky. 
 • Každý z těchto dvou testů je hodnocen 50 body (celkem tedy maximálně 100 bodů).
 • Na test z ČJ mají uchazeči 60 minut, uchazeči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) mohou mít tuto dobu prodlouženou.
 • Za špatné odpovědi se body nestrhávají.
 • Každý žák dostane u každého testu 1x zadání a 1x záznamový arch - ten se pak odevzdá, naskenuje a odešle k vyhodnocení.

 

zadání    záznamový arch

Zdroj: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/

Další testy k procvičení zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani


cestina3

Okruhy z českého jazyka, které se vyskytují v testech

 • Pravopis (8-10 bodů)
 • Slovní zásoba a tvoření slov (6-10 bodů)
 • Skladba (5-8 bodů)
 • Tvarosloví (5-8 bodů)
 • Porozumění textu (8-10 bodů)
 • Sloh (3-7 bodů)
 • Literatura (3-6 bodů)

 

Zopakovat si můžete jednotlivé okruhy zde: https://www.icestina.cz/okruhy-z-ceskeho-jazyka--ktere-se-vyskytuji-v-testech/


Výklad

Typy úloh v testech z českého jazyka

1) Uzavřené úlohy

 • Jedná se o úlohy, kde může být:
 
 • výběr ze 4 možností (A, B, C, D),
 • úlohy na přiřazování správných odpovědí,
 • úlohy na uspořádání textu,
 • úlohy typu ANO/NE.

 

 • Žáci u těchto úloh zaznamenávají své odpovědi pomocí křížku (X) v záznamovém archu.
 • Odpověď je možné změnit začerněním křížku, po začernění již není možné původní odpověď označit jako správnou.
 

označení odpovědi


2) Otevřené úlohy 

 • Zde musí žák odpověď vypsat slovy.
 • Jedná se o úlohy z pravopisu, skladby, slovní zásobu a tvarosloví.
 • Pozor na neúplnou nebo nečitelná odpověď, která je hodnocena jako špatná. 
 

  Záznam odpovědi


Ukázka správně vyplněného testu:

 zdroj: https://prijimacky.cermat.cz


 C) Na co si dát ještě pozor?

 • Každý žák musí mít s sebou pozvánku ke zkoušce a doklad totožnosti.
 • Je zapotřebí zkontrolovat, že je na záznamovém archu uvedeno správné jméno a evidenční číslo.
 • Pozor na prohazování úloh a záměny řádků v odpovědích.
 • Je nutné psát pouze předepsanými psacími potřebami (modře nebo černě píšící propisovací tužka, případně liner). 
 • Při testech sedí žáci v lavicích po jednom.
 • Je zakázáno mít u sebe mobilní telefon, tablet, sluchátka nebo chytré hodinky.
 • Na lavici si žák může ponechat analogové hodiny a průhlednou láhev s vodou bez etikety, pití, případně může mít jídlo vedle lavice na zemi.
 • Začíná se zpravidla matematikou, mezi matematikou a českým jazykem je hodinová přestávka.

 

Pixel3

Podrobnější informace naleznete na tomto odkazu:

Požadavky k přijímacím zkouškám

 

 
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.