iČEŠTINA.cz - Komplet přehledů učiva českého jazyka

 
  • 1 z 9
 

košík2

Dostupnost Skladem
Cena 117,27 Kč bez DPH
129 Kč    
Kód produktu IC - K
Kategorie E-shop
 

Komplet obsahuje 4 zalaminované listy = 8 stran přehledu: 

Přehled učiva pravopisu - vyjmenovaná slova, pravopis i/y po souhláskách; shoda podmětu s přísudkem; pravopis ú, ů, u; pravopis bje, vje, bě, pě, mně, mě; pravopis předpon vz-, s-, z-; pravopis předložek s/se, z/ze; čárka ve větě a v souvětí; psaní velkých písmen; zkratky a značky; pravopis přejatých slov.

Přehled učiva tvarosloví - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce.

Přehledu učiva skladby - větné členy - podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk, přístavek; věta jednoduchá a souvětí; druhy vět podle postoje mluvčího, věta jednočlenná a dvojčlenná; druhy vedlejších vět; významové poměry mezi větami hlavními; stavba věty jednoduché a souvětí.

Přehled učiva slohu a literatury - nauka o slohu; jazyk spisovný a nespisovný; funkční styly; slohotvorné prostředky; slohové postupy a útvary; literární druhy - lyrika, epika, drama; literární žánry - lyrické, epické, lyrickoepické, dramatické; poezie a próza.

 

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.