Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 10

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 d,  3 a,  4 b,  5 c,  6 d,  7 a,  8 d,  9 b,  10 c, 11 a, 12 d, 13 c, 14 a, 15 c, 16 b, 17 d, 18 a, 19 c, 20 d                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám