Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 11

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 b,  3 d,  4 c,  5 c,  6 b,  7 a,  8 d,  9 c,  10 a, 11 b, 12 b, 13 d, 14 c, 15 a, 16 b, 17 c, 18 a, 19 c, 20 d                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám