Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 12

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 a,  3 c,  4 d,  5 b,  6 c,  7 b,  8 a,  9 d,  10 b, 11 c, 12 c, 13 b, 14 a, 15 c, 16 d, 17 c, 18 b, 19 a, 20 d                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám