Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 13

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 a,  3 a,  4 d,  5 c,  6 b,  7 d,  8 a,  9 c,  10 a, 11 a, 12 b, 13 c, 14 d, 15 b, 16 d, 17 a, 18 b, 19 c, 20 c                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám