Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 14

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 c,  3 d,  4 b,  5 a,  6 d,  7 a,  8 b,  9 b,  10 c, 11 c, 12 d, 13 b, 14 a, 15 c, 16 b, 17 d, 18 c, 19 a, 20 d                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám