Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 15

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 c,  3 b,  4 b,  5 a,  6 d,  7 b,  8 c,  9 b,  10 a, 11 c, 12 a, 13 b, 14 d, 15 b, 16 c, 17 b, 18 c, 19 a, 20 d                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám