Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 16

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 b,  3 a,  4 d,  5 b,  6 c,  7 d,  8 c,  9 a,  10 a, 11 c, 12 a, 13 d, 14 b, 15 a, 16 b, 17 d, 18 a, 19 c, 20 b                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám