Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 17

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 b,  3 d,  4 a,  5 d,  6 c,  7 c,  8 b,  9 d,  10 a, 11 b, 12 b, 13 a, 14 c, 15 d, 16 b, 17 c, 18 a, 19 b, 20 c                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám