Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 18

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 b,  3 b,  4 d,  5 b,  6 c,  7 a,  8 b,  9 d,  10 c, 11 c, 12 a, 13 a, 14 d, 15 d, 16 d, 17 b, 18 c, 19 c, 20 a                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám