Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 19

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 b,  4 b,  5 a,  6 d,  7 a,  8 b,  9 a,  10 c, 11 b, 12 d, 13 c, 14 d, 15 a, 16 d, 17 c, 18 d, 19 b, 20 d                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám