Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 20

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 c,  3 d,  4 c,  5 a,  6 b,  7 b,  8 a,  9 d,  10 a, 11 c, 12 c, 13 d, 14 c, 15 b, 16 a, 17 c, 18 b, 19 c, 20 d                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám