Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 21

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 a,  3 b,  4 c,  5 b,  6 a,  7 c,  8 d,  9 c,  10 a, 11 a, 12 b, 13 c, 14 b, 15 d, 16 c, 17 c, 18 c, 19 a, 20 b                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám