Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 22

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 a,  3 a,  4 a,  5 d,  6 b,  7 c,  8 d,  9 b,  10 a, 11 d, 12 c, 13 b, 14 b, 15 b, 16 a, 17 c, 18 d, 19 a, 20 b                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám