2. světová válka ve světové literatuře

Teorie

Co musíte znát?


A) Německo
 
 • Skupina 47 
 • Autoři, kteří strávili válku v uniformě Wehrmachtu na straně Německa.
 • Vyrovnávali se s válkou.
 • Pokoušeli se obnovit německou literaturu a vzít na sebe zodpovědnost za válku.
 • Skupina se scházela na autorská čtení, diskutovali spolu na čtenářských besedách.
 • Skupina zanikla až v 90. letech.
 
Heinrich Böll (1917 – 1985)
 
 • Vyučen knihkupcem.
 • Válku strávil v německé armádě, byl v zajetí.
 • Po válce hodně cestoval, živil se jako novinář a spisovatel.
 • Předseda mezinárodního PEN klubu. 1972 – Nobelova cena za literaturu.
 
 • Kde jsi byl, Adame? – Mladý muž se vrací z války a je zabit na prahu otcova domu.
 • Biliár o půl desáté – Generace prarodičů vybudovala Německo, rodiče ho zničili a nová generace ho musí vybudovat na troskách znovu.

Günter Grass (1927 – 2015)
 
 • Bojoval ve válce, námořnictvo.
 • Studoval umění.
 
 • Při loupání cibule – Memoáry, obhajuje svou účast ve válce, vzpomíná na dětství a dospělý život.
 • Plechový bubínek – Oscar odmítne růst, zůstává malý a se světem komunikuje pouze prostřednictví svého bubínku, do kterého tluče.
 • Žabí lamento

Erich Maria Remarque (1898 - 1970)
 
 • Tři kamarádi
 • Vítězný oblouk
 • Noc v Lisabonu

Anna Seghersová  (1900 – 1983)
 
 • Židovka, před nacismem utekla do Švýcarska a Paříže.
 • V Německu byly její knihy páleny.
 
 • Sedmý kříž
 • 7 vězňů uteče z koncentračního tábora, dozorci vztyčí 7 křížů a postupně je chytají a křižují.
 • Sedmého vězně nechytí a kříž zůstane prázdný – symbol svobody.

Johannes Mario Simmel (1924 – 20019)
 
 • Byl rakouský spisovatel komerční literatury.
 
 • Láska je jen slovo – vztah muže a starší ženy
 • A s klauny přišly slzy

 

B) Rusko
 
 • Literatura zachycovala hrdinské činy Rudé armády.
 • Rusové vždy zachyceni jako hrdinové a vítězové války.
 • Typickým směrem je socialistický realismus – odpovídá ideálům komunistické strany.
 
Boris Polevoj (1908 – 1981)
 
 • Komunista, aktivně se účastnil války.
 • Po válce novinář a protěžovaný spisovatel.
 
 • Příběh opravdového člověka
 • Alexej Meresjev – letec, který spadl s letadlem a doplazil se do civilizace, amputace obou nohou, přesto na konci opět sedá do letadla.
 • Ruský člověk = hrdina.

Alexandr Fadějev (1901 – 1956)
 
 • Komunista, významný politik.
 • Spáchal sebevraždu.
 
 • Mladá garda
 • Mladí partyzáni, jsou mučeni nacisty a svrženi do šachty.
 • Na konci války jsou jejich ostatky vyzvednuty.

Michail Šolochov (1905-1984)
 
 • Tichý Don
 • Osud člověka

Vasilij Grossman (1905-1964)
 
 • Život a osud - Vojna a mír 20. století.
 • Obraz Ruska za 2. světové války.
 • Zabaveno při domovní prohlídce KGB.

Alexandr Solženicyn (1918 – 2008)
 
 • Po střední škole začal studovat na dvou fakultách rostovské univerzity (fyzikálně matematické a filozofické), po začátku druhé světové války se dobrovolně přihlásil do armády a poté odešel bojovat na frontu (byl důstojníkem dělostřelectva Rudé armády a dvakrát byl vyznamenán za statečnost).
 • Za kritiku J. V. Stalina v dopise svému příteli byl zatčen a odeslán do trestného tábora, a v různých táborech pak strávil celkem osm let.
 • Propuštěn byl r. 1953 a v letech 1953–1956 byl ve vyhnanství v Kazachstánu.
 • Po rehabilitaci v roce 1957 se vrátil do středního Ruska a pracoval jako učitel.
 • V roce 1968 byl vyloučen ze Svazu spisovatelů.
 • Roku 1970 byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu, která mu byla udělena, nicméně on si ji nevyzvedl z obavy, že by ho ruské úřady nepustily zpět do země.
 
 • Poté, co na Západě vyšlo jeho nejslavnější dílo Souostroví Gulag, byl však v roce 1974 stejně zbaven občanství a násilně vypovězen ze země.
 • Odjel nejprve do západního Německa, později se usadil v USA.
 • Do Ruska se vrátil v roce 1994.
 • Roku 1997 byl zvolen řádným členem Ruské akademie věd.
 
 • Jeden den Ivana Děnisoviče
 • Popisuje otřesné podmínky v gulazích.

C) Anglicky psaná literatura
 
 
 • Norman Mailer Nazí a mrtví – brutální líčení války z pohledu amerických vojáků.
 
 • Joseph Heller Hlava XXII – absurdita války, osud letce, který se chce dostat domů z války. „Uvědomuje-li si voják, že je blázen, není blázen.“
 
 • Patrick Ryan Jak jsem vyhrál válku – humorný pohled na válku, skupina vojáků „Mušketýři“ zažívá různé příhody.
 
 • James Clavell Král krysa – zobrazuje japonský zajatecký tábor, kde hlavní hrdina King prodává dozorcům maso krys a stává se mocným. Po válce se však nemá kam vrátit.

D) Itálie
 
Alberto Moravia (1907-1990)
 
 • Horalka – Matka s dcerou utíkají válečnou Itálií, dcera je znásilněna v kostele před matkou, stává se z ní cynický bezcitný člověk.
 
 
 
 
 
 
 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem