Podmět všeobecný

Teorie

Co musíte znát?


  • Větný člen podmět vyjadřuje původce (nositele) děje, stavu, vlastnosti.
  • Ptáme se na něj otázkou prvního pádu: kdo? co? a přísudkem.
  • Vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek, společně s přísudkem tvoří základní skladební dvojici.
  • S přísudkem se shoduje v osobě a čísle (Jana čte. - 3. os. jednotného čísla).

 

Dělení podmětu: 

  • podmět vyjádřený - vyjadřuje přímo ve větě původce děje (Kočka seděla na okně.),
  • podmět nevyjádřený - lze ho domyslet z tvaru slovesa, můžeme ho nahradit osobním zájmenem ((Odešel před chvílí. -(on)),
  • podmět všeobecný - oni, někdo, člověk, lidé = není konkrétní, ve větách s obecnou platností (V kině nic nehrají. Dávali to v televizi. Psali to na internetu.).

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem