Foném

Teorie


  • Foném je minimální zvukový prvek schopný rozlišovat samostatné jednotky významové.
  • V češtině je 36 fonémů.
  • Souvislá řeč se tedy skládá z posloupnosti takových jednotek à lze ji na ni segmentovat = proto se mluví o tzv. fonémech segmentálních.
  • Foném jako abstraktní jednotka se realizuje v podobě fónů.
  • Fóny, které jsou realizací jednoho fonému, se nazývají alofony tohoto fonému [bába - bapka].

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem