Přimykání

Teorie

Co musíte znát?

Přimykání

  • Ve skladební dvojici můžeme rozlišit tento formální prostředek vyjádření skladebního vztahu.
  • Řídící člen neurčuje tvar členu závislého, je mezi nimi pouze významový vztah:
 
  • a) u příslovečného určení - např. Přišel včas. Šel do kina. Pomalu četl.
  • b) u doplňku neshodného - např. Vyučil se truhlářem. Zvolili ho předsedou.