Slova neohebná

Teorie

Co musíte znát?


  • Druhy slov dělíme do dvou základních skupin - slova ohebná a slova neohebná
  • První skupinou jsou slova ohebná - podstatná jména, přídavná jména, zájmenačíslovky = skloňují se, slovesa = časují se.  
  • Druhou skupinou jsou slova neohebná - příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce = jejich tvary se nemění.
 
  • Kliknutím na jednotlivé slovní druhy přejdete na jejich bližší charakteristiku:

 

Slova neohebná:
 

 


PIXEL - úvod5

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem