Příslovečné určení způsobu

Teorie

Co musíte znát?


 Příslovečné určení (Pu)

  • Větný člen příslovečné určení je rozvíjející větný člen, který vyjadřuje okolnosti děje.
  • Rozvíjí sloveso, někdy také přídavné jméno nebo příslovce.
  • Bývá vyjádřeno podstatným jménem nebo příslovcem.

 

Rozlišujeme:

Příslovečné určení místa (Pum)

  • Ptáme se: kde? kudy? odkud? kam?
  • Vrátili jsme se domů. Šli jsme do parku. Pracovala v kanceláři.

 

Příslovečné určení času (Puč)

  • Ptáme se: kdy? dokdy? odkdy? jak dlouho?
  • Přišel včera. Pršelo od rána. Studoval krátce.

 

Příslovečné určení způsobu (Puz)

  • Ptáme se: jak? jakým způsobem?
  • Vrátil se rychle. Pracovala pilně. Dívala se udiveně.

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem