Slovotvorné prostředky

Teorie

Co musíte znát?


Odvozování je tvoření odvozeného slova z jiného slova (ze slova základového) pomocí slovotvorných prostředků.

 
  • Slovotvorný základ je ta část slova, které slovo odvozené přejalo ze slova základového.
  • Slovotvorné prostředky jsou přípony (koncovky) a předpony.

 


Pro pochopení následující schéma:

Schéma_2


 

Další příklady:


Odvozovat tedy můžeme:

  • předponou - připojuje se k celému slovu → předponové odvozeniny (les → prales, nést → přinést)
  • příponou - připíná se za slovotvorný základ → příponové odvozeniny (les → lesík, moře → mořský)
  • koncovkou - připíná se za slovotvorný základ → koncovkové odvozeniny (Petr → Petra, jezdit → jízda)
  • zároveň pomocí předpony a přípony (pata → podpatek)
  • zároveň pomocí předpony a koncovky (břeh → břeží).

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem