Věta neúplná - elipsa

Teorie

Co musíte znát?

Věta neúplná (elipsa)
 
  • Jedná se o nevyjádření toho, co by v úplné větě mohlo být.
  • Vynechaná část jednoznačně vyplývá ze souvislostí.
  • Jedná se o větný celek, ve kterém není vyjádřen důležitý větný člen (zpravidla přísudek).
  • Často se objevuje v mluvené řeči, zejména v odpovědích na doplňovací otázky.
 
Příklady:
 
  • Nevím co dřív. (Nevím, co mám dělat dřív.)
  • Ptal jsem se ho, ale on nic. (Ptal jsem se ho, ale on nic neřekl.)
  • Kdo to byl? Jirka. (Byl to Jirka.)
  • Koho tam pošleme? Lenku. (Pošleme tam Lenku.)

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem