Pracovní listy z českého jazyka - 7. třída

logo3

Pracovní listy z českého jazyka pro základní školy ke stažení

 

download-1915753_1280 1 - Slovotvorba

 

download-1915753_1280 2 - Stupňování přídavných jmen

 

download-1915753_1280 3 - Druhy podmětu

 
download-1915753_1280 4 - Druhy rýmů
 

download-1915753_1280 5 - Celkové opakování učiva 7. ročníku

 

download-1915753_1280 6 - Tvoření slov, obohacování slovní zásoby

 

download-1915753_1280 7 - Podstatná jména označující části těla

 
download-1915753_1280 8 - Skloňování podstatných jmen rodu mužského

 

download-1915753_1280 9 - Větné členy

 

download-1915753_1280 10 - Graf věty jednoduché

 

download-1915753_1280 11- Jazykový rozbor 

 

download-1915753_1280 12 - Moje oblíbené místo

 

download-1915753_1280 13 - Práce s Pravidly českého pravopisu

 
download-1915753_1280 14 - Test ze skladby
 

download-1915753_1280 15 - Jazykový rozbor

 

download-1915753_1280 16 - Opakování - zájmena

 

download-1915753_1280 17 - Slovní zásoba a způsoby obohacování

 
download-1915753_1280 18 - Příslovce

 

download-1915753_1280 19 - Slovesa

 

download-1915753_1280 20 - Číslovky

 

download-1915753_1280 21 - Procvičování přídavných jmen

 

download-1915753_1280 22 - Slovesný rod 

 

download-1915753_1280 23 - Druhy vedlejších vět

 

download-1915753_1280 24 - Opakování skladby

 
download-1915753_1280 25 - Věta jednočlenná, dvojčlenná, v. ekvivalent
 

download-1915753_1280 26 - Druhy příslovečného určení

 

download-1915753_1280 27 - Význam slov

 

download-1915753_1280 28 - Neohebné slovní druhy

 
download-1915753_1280 29 - Příslovce a předložky

 

download-1915753_1280 30 - Tvoření slov

 

download-1915753_1280 31 - Úvodní prověrka

 

download-1915753_1280 32 - Pololetní písemná práce

 

download-1915753_1280 33 - Opakování literatury

 

download-1915753_1280 34 - Mluvnice - procvičování

 
download-1915753_1280 35 - Věta jednoduchá a souvětí
 

download-1915753_1280 36 - Přísudek, pravopis

 

download-1915753_1280 37 - Podmět, pravopis

 

download-1915753_1280 38 - Pádové otázky

 

opakování9