Morfologie

Teorie


  • Morfologie je jazykovědná disciplína zabývající se grama­tickou morfematickou rovinou jazyka.
  • Spolu se syntaxí a hlásko­slovím tvoří základní složky gramatiky.
  • Mezi hláskoslovím a morfologií lze mluvit ještě o tzv. morfonologii = zabývající se vztahem fo­nologie a morfologie.
 
  • O funkcích jednotlivých morfologických forem pojednává významosloví = sémantická morfologie.
  • O formách pojednává tzv. formální morfologie = paradigmatika.
  • Jednotkou morfologického plánu je relační morfém.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem