Přívlastek shodný

Teorie

Co musíte znát?


  • Větný člen přívlastek (Pk) blíže určuje význam podstatného jména.

Přívlastek shodný (Pks)

  • S podstatným jménem se shoduje v rodě, čísle a pádě.
  • Zpravidla stojí před podstatným jménem.
  • Je vyjádřen nejčastěji přídavným jménem, dále zájmenem nebo číslovkou.
  • př. mladý muž, naše kočka, třetí žák...

 

 

Přívlastek neshodný (Pkn)

  • S podstatným jménem se neshoduje v rodě, čísle a pádě.
  • Zpravidla stojí za podstatným jménem.
  • Je vyjádřen nejčastěji podstatným jménem, dále příslovcem nebo infinitivem slovesa.
  • př. sešit kamaráda, dům naproti, vůle trénovat...

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem