Aischylos

 525 – 456 př. n. l.


 • Je prvním světovým dramatikem, který ve svém díle řeší otázky mravní povahy.
 • Čerpal za starých řeckých mýtů, podle nichž bohové předem každému člověku určují osud.
 • Odpovědnost za činy předků přechází na další pokolení a vytváří sudbu, proti níž je člověk bezmocný.
 • Z Aischylovy tvorby se dochovala jen některá dramata.
 • Byl synem bohatého statkáře, žil v Athénách.
 • Původním povoláním byl voják, bojoval v řecko-perských válkách, zúčastnil se bitev u Marathónu a Salamíny.
 • Podle legendy zemřel, když mu orel pustil na hlavu želvu.
 • Je považován za zakladatele antické tragédie, zavedl druhého herce a stal se tak tvůrcem evropské dramatické tradice.
 • Aischylos byl zbožný člověk, takže podle něj byla moc bohů neomezená.
 • V jeho hrách vystupuje Zeus jako spravedlivý vládce, který nesnáší lidskou domýšlivost.
 • Aischylos používal slavnostní jazyk plný básnických obratů a novotvarů.
 
 • Oresteia – trojské pověsti. Agamemnón, jeden z hrdinů trojské války, byl po svém návratu z Tróje do vlasti zavražděn nevěrnou manželkou Klytaimnéstrou a jejím milencem, který se chtěl zmocnit vlády.
 • Agamemnónův syn Orestés pomstí po létech otcovo zavraždění a zabije matku i jejího milence.
 • I když lid s jeho činem souhlasí, protože nenáviděl tyrana, Orestés je pronásledován výčitkami svědomí, a proto odchází do daleké Tauridy (Krym), aby se před bohy očistil z viny.
 • Ústřední postavou tragédie Oresteia je Klytaimnéstra - v první části hry se dopouští vraždy, ve druhé je za ni potrestána a ve třetí její stín burcuje bohyně pomsty (Lítice), aby potrestaly jejího syna.
 • V Aischylově pojetí Orestés vykonává spravedlivou pomstu.
 • Velmi podobný motiv využil Shakespeare ve své tragédii Hamlet.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem