Aristofanés

446 – 385 př. n. l.


  • Aristofanes tvořil v době, kdy v aténské demokracii docházelo k prudkým zápasům o moc, měl tedy dostatek příležitosti uplatnit svůj kritický postoj.
  • Ve svých komediích se jeví jako zkušený pozorovatel dění i lidí kolem sebe.
  • Komedie Žáby je namířena proti Euripidovi, jehož si bere na mušku i v jiných komediích.
 
  • Žáby 
  • Bůh Dionýsos odejde do podsvětí, aby odtud vyvedl svého oblíbeného dramatika Euripida.
  • Za mohutného kvákání žab přeplouvá řeku Styx a vyhledá v podsvětí mrtvé dramatiky Aischyla a Euripida.
  • V soutěži, k níž mezi nimi dojde, Euripidés prohrává, přičemž Aristofanés vtipně hodnotí a rozebírá jejich tvorbu.
  • Euripidovi hrdinové nemohou být mravním vzorem, proto Dionýsos bere s sebou zpět na svět Aischyla.
 
  • Lýsistraté 

 

 

Pixel6

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem