Atribut

Význam slov


1) Význam slova atribut

  • 1. nezbytná, neodlučitelná, podstatná vlastnost něčeho (věci, substance), podstatný znak
  • 2. v lingvistice větný člen rozvíjející podstatné jméno v kterékoli větné platnosti a blíže určující jeho význam, přívlastek
  • 3. v ikonografii symbolický předmět určující zobrazenou osobu, zejména světce nebo mytologickou postavu 

2) Příklady užití slova atribut

  • Jenže když provozujete medicínský byznys, nikoliv medicínskou praxi, pak záleží i na vnějších atributech.
  • Mohou však být vykládány i v obvyklém symbolickém významu jako atribut času, pomíjejícnosti či naopak věčnosti.
  • Tento způsob nazírání na ně se valně nemění ani tehdy, když se pozorováním prvních živých importovaných exemplářů ukáže, že postrádají dva základní lidské atributy, tj. řeč a „rozumnost“.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem