Audit

Význam slov


1) Význam slova audit

  • 1. revize účetních knih, přezkoumání závěrečných účtů, kontrola vykázaných aktiv a pasiv organizace
  • 2. prověřování, prověření stavu něčeho, kontrola, revize
  • 3. zpráva vydaná o auditu

2) Příklady užití slova audit

  • Magistrát a dvě jeho organizace dostaly pokutu od antimonopolního úřadu za výběr firmy pro personální a organizační audit z roku 2002.
  • Prevenci rizik a podvodů se také hodně věnují materiály k provádění interních auditů.
  • Systém své uživatele provede nastavením procesů uvnitř organizace a pomůže odhalit silné a slabé stránky v organizaci prostřednictvím modelu CAF či interního auditu.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem