Axiom

Význam slov


1) Význam slova axiom

  • základní věta, poučka, zásada, která se přijímá a bez důkazu považuje za pravdivou
  • tvrzení deduktivní teorie přijaté bez důkazu

2) Příklady užití slova vaxiom

  • Axiomem těchto teorií je předpoklad existence racionálně se rozhodujícího a racionálně konajícího individua, které ke svému rozhodování disponuje potřebnými informacemi.
  • Schematické znázornění použití axiomu disjunkce pro charakterizování významu tříd – kompozičních prvků mapy.
  • Pouze psychologické odvození, do něhož se mají rozpustit všechny absolutně objektivní poznatky, přece potřebuje určité axiomy, které samy bez chybného kruhu nemohou mít pouze psychologický význam.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem