Baroko ve světové literatuře

Teorie

Co musíte znát?


 • Baroko (barroco = perleťový šperk, nepravidelná perla).
 • Směr, který zasahuje do všech oblastí umělecké tvorby.
 • Vznikl v polovině 16. století v Itálii a Španělsku, poté se šíří do Evropy, trvá do pol. 18.stol.
 • Z renesance zachována touha po poznání, pozemský život je však chápán jako nepodstatný, důležitější je život posmrtný.
 • Barokní literatura silně ovlivněna náboženstvím (mysticismus), obrací se k Bohu a jistotám věčného posmrtného života, lidé se často obracejí do svého nitra, zkoumají svou víru a přesvědčení.
 • Jestliže se píše o skutečném životě, používá se jinotajů, alegorie.
 • Život člověka je zachycován jako utrpení, strádání a bolest, vykoupení má přijít po smrti.
 • Snaha přesvědčit člověka o jeho malosti vůči Bohu (velké chrámy – chrám sv. Mikuláše...).

 • Umělci: Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Matyáš Braun, Ferdinand Brokoff, Karel Škréta, Petr Brandl, Jan Jakub Ryba, Josef Mysliveček, bratři Dienzenhoferové,…

 

 

A) Španělská literatura

 

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)

 • Dramatik, navazuje na španělskou renesanci, podobné náměty jako Lope de Vega.
 • Autor komedií a tragédií s náboženskými tématy.
 • Vyznavač katolicismu a příznivec absolutismu zpracoval dramaticky celý systém církevních etických idejí.
 • Děj jeho her je logicky strukturovaný, soustřeďuje se na jedinou postavu a její vnitřní konflikty (instinkt, cit, vůle, rozum).
 • Tematicky se velká část tvorby orientuje na náboženskou problematiku, ve které se odráží pesimistické názory.
 • Život je sen

 

Tirso de Molina (cca 1584 - 1648)

 • Vychází z lidových tradic španělského divadla – Sevillský svůdce a kamenný most - hlavní postava Don Juan = svůdce, poprvé se objevuje tato postava, která později inspirovala Moliéra, Byrona…

 

B) Anglická literatura

 

John Milton (1608 - 1674)

 • Vystudoval Cambridge, věnoval podrobnému studiu starověké i moderní teologii, historie, politiky, literatury a přírodních věd, aby tak později mohl nastoupit dráhu úspěšného básníka.
 • Proto je John Milton považován za jednoho z nejvzdělanějších anglických básníků.
 • Zasazoval se o to, aby byly uzákoněny rozvody.
 
 • Ztracený ráj 
 • Epopej, zachycuje velký časový úsek, mnoho symbolů, epos s biblickým námětem, psáno v blankversu.
 • Mělo jít o anglický národní epos, srovnatelný s latinskou Aeneis či řeckou Odysseou.
 • Jedná se o duchovní epos, vyprávějící o biblických tématech, uvažuje o teologických problémech.
 • Hlavním hrdinou je Satan, pojímaný jako padlý anděl.
 • Kvůli své slepotě Milton tuto knihu diktoval, aby mohla být zaznamenána.

 


 

 

C) Italská literatura

 

Torquato Tasso (1544 - 1595)

 • Osvobozený Jeruzalém - epopej, skladba s motivem křižáckých výprav.
 

D) Německá literatura 

 
Hans Jacob Christoffel von Grimmelhausen (1622 - 1676)
 
 • Nejvýznamnější prozaik německé barokní literatury, ve svých textech využil osobní zážitky z třicetileté války.
 • Jeho nejslavnějším dílem je Dobrodružný Simplicius Simplicissimus – lidově laděný román, pikareskní (=šibalský, šejdířský), nevybíravá ironie a satira, bohatý děj s mnoha postavami a vedlejšími epizodami.
 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem