Bidlo x bydlo

 Pixel1
 
 
  • Dělá vám problém užití slov bidlo x bydlo?
  • Nevíte, které z nich je správné?
  • Pravopisně správně jsou obě podstatná jména, mají však rozdílný význam.
  • Výraz bidlo označuje dlouhou tyč  X výraz bydlo se užívá ve významu obydlí/domov.

 

Příklady:

  • Odrazil loďku dlouhým bidlem. Byl dlouhý jako bidlo.
  • Během jednoho roku mu z dobrého bydla nezbylo než holé živobytí. Skoro jako by ji pálilo dobré bydlo.