Pár zajímavých čísel o češtině

 
 • Víte, kolik slov má český jazyk nebo jaká jsou nejčastěji používaná slova?

 • Nelze říct naprosto přesně, kolik slov vlastně český jazyk obsahuje, protože jak čeština, tak i ostatní jazyky se neustále vyvíjejí – některá slova zastarávají a přestávají se používat, jiná přebíráme z cizích řečí.
 • Vědci ale mají ke studiu slovní zásoby dobré pomocníky, počítače, takže počet slov lze odhadovat mnohem snadněji než dříve.

 • Má se za to, že čeština má asi 250 tisíc slov
 • Odhaduje se, že aktivní slovní zásobu každého z nás (slova, která používáme) tvoří průměrně 5 000 slov.
 • Pasivní slovní zásoba (slova, kterým jsme schopni porozumět, když je použije někdo jiný) je asi 3–5krát širší.

 • Nejčastěji používaným slovem v českém jazyce je spojka a.
 • Následují sloveso být a zájmeno ten.
 • Zájmena a předložky obsazují i další místa.
 • První podstatné jméno se nachází až v páté desítce a je jím slovo pán (pan).
 • Poměrně častá jsou také slova životčlověkden a rok.
 • Všechny uvedené údaje je ale třeba brát s rezervou, protože vždy záleží na tom, v jakých textech slova počítáme (odborné, mluvená řeč, beletrie) a kolik se jich podařilo ve zkoumaném souboru shromáždit...

 

Pixel4

zdroj: chytrous.cz