VIDEO: Významové poměry mezi VH

blog_1


  • V níže uvedeném videu si můžete zopakovat všechny významové poměry mezi větami hlavními.
  • Jejich určení v souvětí, spojovací výrazy a jednotlivé značky.