Česká poezie po roce 1945

Teorie

Co musíte znát?


1) Básníci socialistického realismu

 • Únor 1948 - znamenal zestátnění nakladatelství, zrušení řady časopisů, likvidaci knih, zákaz publikace a věznění autorů.
 • V poezii převládla politická lyrika oslavující KSČ, proletariát, pracovní úspěchy nadšených budovatelů nového světa.
 • Oficiální kritikou jsou vyzdvihování básníci, kteří bezvýhradně ztotožnili s doktrínou socialistického realismu:      
      
 • Stanislav Neumann - Píseň o lásce a nenávisti
 • Ivan Skála - Máj země
 • Josef Kainar - Veliká láska, Český sen
 • Vítězslav Nezval - Stalin, Zpěv míru
 • Jaroslav Seifert - Šel malíř chudě do světa, Píseň o Viktorce

 

2) Skupina básníků všedního dne

 • Ve druhé polovině 50. let má dominantní postavení má skupina básníků všedního dne. 
 • Zformovali se okolo časopisu Květen, který začal vycházet v roce 1955
 • Časopis měl původně sloužit začínajícím autorům, lidé kolem redakce však postupně dospěli k vyhlášení vlastního osobitého programu.
 • Impulsem bylo vlastně náhodné spojení básně Josefa Bruknera - Óda na sušení prádla a článku Miroslava Holuba - Náš všední den je pevnina
 • Mezi členy této skupiny patřili např. Jiří Šotola, Miroslav Holub, Karel Šiktanc.
 • Autoři navazovali na Skupinu 42, snažili se zobrazit všednost, každodennost moderního městského života, obdivují se výtvorům lidské práce, zobrazují město a jeho periferii, svět civilizace, poezie zbavená velkých slov, gest a básnických výrazů, depoetizace poezie, ale navazují i na poetistickou hravost.

Jiří Šotola (1924-1989)

 • Svět náš vezdejší
 • Bylo to v Evropě
 • Hvězda Ypsilon

Miroslav Holub (1923-1998)

 • Jeho poezie souvisí s povoláním v Biologickém ústavu AV.
 • Odvíjí se v ní každodenní praktická zkušenost, vědecký postup.
 • Poezie je přesná, jednoznačná, jasná, autorův styl je strohý.
 • Denní služba, Jdi a otevři dveře, Kam teče krev

Karel Šiktanc (1928-2021)

 • Heinovské noci
 • Adam a Eva
 • Jak se trhá srdce

3) Skupina básníků okolo časopisu Host do domu
 
 • Ve druhé polovině 50. let působí také brněnská skupina básníků okolo časopisu Host do domu.
 
 

Oldřich Mikulášek (1910-1985)

 • Krajem táhne prašivec
 • Ortely a milosti

Jan Skácel (1922-1989)
 
 • Ve své poezii se opírá o lidovou moudrost, tradiční hodnoty (láska, domov, řád přírody, mravnost, čistota, hrdost, kamarádství.
 • Je srostlý s pozemskou realitou světa venkovského i městského, specificky brněnského.
 • Jeho básnický jazyk je prostý, úsporný, výstižný, sugestivní, používá volný verš.
 • Studoval nejprve gymnázium v Břeclavi, odkud přešel do Brna, kde odmaturoval.
 • Po maturitě pracoval jako uvaděč v kině, ale ještě téhož roku byl vydán výnos o totálním nasazení jeho ročníku, v jehož důsledku musel odejít pracovat do Rakouska.
 • Po druhé světové válce vystudoval filosofii na Masarykově universitě.
 • Od roku 1948 pracoval jako kulturní referent deníku Rovnost, odkud přešel do literární redakce rozhlasu v Brně a do redakce časopisu Host do domu
 • V roce 1969 byl Host do domu zakázán a J. Skácel jako jeho šéfredaktor nesměl publikovat.
 • V této době publikoval v samizdatu a exilové literatuře.
 
 • Kolik příležitostí má růže
 • Co zbylo z anděla
 • Hodina mezi psem a vlkem
 • Smuténka

4) Šedesátá léta
 
 • V podstatě neexistuje žádná oficiální literární skupina.
 • Almanach Mladé víno – Ivan Wernisch, Petr Kabeš, Pavel Šrut – experimenty s literaturou.
 • Beat generation
 

Václav Hrabě (1940 – 1965)

 • Na střední školu chodil v Hořovicích, studoval český jazyk a dějepis na Vysoké škole pedagogické v Praze.
 • Střídal zaměstnání: pracoval jako pomocný dělník, vychovatel na učňovském internátě, knihovník v Městské lidové knihovně a také jako lektor poezie v časopise Tvář.
 • Jeho tvorba úzce souvisela s jazzovou a bluesovou hudbou.
 • Osobně se setkal s americkým básníkem Allenem Ginsbergem a napsal s ním rozhovor.
 • Tragicky zemřel v necelých pětadvaceti letech, když se nešťastnou náhodou otrávil oxidem uhelnatým.
 

 

 • Stoptime
 • Blues pro bláznivou holku

5) "Písničkáři"

 • Písničkáři = autoři, kteří si sami píšou texty, zhudebňují je a doprovázejí svůj zpěv hraním např. na kytaru.
 • Protestsongy – texty, které protestují proti režimu.
 
 • Josef KainarStříhali dohola malého chlapečka
 • Jiří SuchýKlokočí, Pro kočku
 • Jaromír Nohavica, Karel Plíhal, Tomáš Klus

Karel Kryl (1944 – 1994)
 
 • Karel Kryl se narodil v rodině knihtiskařů, která vlastnila tiskárnu v Novém Jičíně.
 • Tiskárna byla v roce 1950 komunisty zlikvidována (tiskařské stroje byly před zraky Karla, jeho sourozenců a rodičů rozbity a odvezeny do šrotu).
 • Karel Kryl chtěl být zpočátku hrnčířem po pradědečkovi (absolvoval Keramickou školu v Bechyni), posléze se ale rozhodl věnovat hudbě a poezii.
 • Jeho první vydanou písní je Nevidomá dívka.
 • Jeho první deska byla vydána půl roku po invazi armád socialistických států v čele se Sovětským svazem, přičemž titulní písnička Bratříčku, zavírej vrátka vznikla spontánně v noci 22. srpna 1968, jako okamžitá reakce na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
 • Odjel z Československa 1969 na písničkářský festival v západoněmeckém hradě Waldecku.
 • Po dvou týdnech se rozhodl podat si žádost o politický azyl a v Německu zůstal dalších dvacet let.
 • Počátky života v exilu pro Karla nebyly lehké.
 • Cítil se osamocený, ztracený v cizí kultuře s cizím jazykem.
 • Spolupracoval s redakcí Svobodné Evropy.
 • Podílel se na sportovních a hudebních pořadech.
 • Psal básně, písně a knihy.
 • Nepožádal o německé občanství, protože by přišel o československé a toho se nevzdal po celý exil.
 • Po roce 1989 se vrátil do Československa, ale byl zklamán politickým vývojem.
 • Zemřel náhle na srdeční příhodu v Mnichově.
 
 • Kníška Karla Kryla
 • texty Bratříčku, zavírej vrátka, Morituri te salutant, Veličenstvo kat

6) Samizdatová a exilová poezie
 
 • Autoři, kteří nemohli oficiálně publikovat.
 • Český underground - skryté, neoficiální až ilegální hnutí, kulturní, hudební a umělecká hnutí, subkultury a kontrakultury vymaňující se z hlavního proudu.
 
 • Plastic people of the Universe 
 • Ilegální skupina, představitelé českého hudebního undergroundu.
 • Scházeli se tajně v bytech či na soukromých oslavách, měnilo se složení kapely, členové byli často vězněni.
 • Duchovním otcem byl Ivan Martin „Magor“ Jirous, texty psal Egon Bondy.

 

Ivan Martin „Magor“ Jirous (1944-2011)

 • Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale pracoval jako stavební dělník a topič.
 • Za svou organizátorskou a uměleckou činnost, kterou provozoval navzdory totalitní cenzuře, byl pětkrát trestán soudem k trestu odnětí svobody
 • Odseděl si celkem 8,5 roku.
 
 • Mládí nevykouřené
 • Magor dětem
 • Magorovy labutí písně

Egon Bondy (1930-2007)
 
 • Vlastním jménem Zbyněk Fišer.
 • Psal texty kapely PPU, nezaměstnaný, vězení, pokus o emigraci do Rakouska.
 • Vystudoval na FFUK psychologii a filosofii.
 • Po roce 1989 odešel do Bratislavy, kde učil na univerzitě.
 
 • Deník dívky, která hledá Egona Bondyho
 • Totální realismus
 • Pražský život

J. H. Krchovský (1960)
 
 • Vlastním jménem Jiří Hásek.
 • Žije v Brně a v Praze.
 • Skupina Krch – off band, autor textů.
 • V současné době jeden z nejprodávanějších autorů.
 
 • Noci, po nichž nepřichází ráno
 • Mé lebky stín

Jáchym Topol (1962)
 
 • Pochází ze spisovatelské rodiny, syn spisovatele – dramatika Josefa Topola.
 • Bratr Filip Topol – spolu hrají v kapele Psí vojáci, pro které píše texty.
 • Redaktor časopisu Revolver Revue, Respekt.
 
 • Sestra – román zobrazující Československo 80. let – narkomanie a rasismus
 • Miluju tě k zbláznění – básnická sbírka
 
 
 
 
 
 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem