Charakteristika

Teorie

Co musíte znát?


 • Charakteristika vystihuje povahové vlastnosti člověka.
 • Tzn. zachycuje jeho chování, jak mluví, jak jedná, vztah k lidem a k práci, vztah k sobě, zájmy, schopnosti = to vše je charakteristika vnitřní.
 • Součástí charakteristiky bývá také i stručný popis osoby = charakteristika vnější = ta vystihuje vzhled, zevnějšek.

 • Často se s charakteristikou setkáváme v umělecké literatuře.
 • Z hlediska užití jazykových prostředků převládají v charakteristice hodnotící výrazy, zejm. podstatná jména, přídavná jména, slova citově zabarvená, přirovnání, rčení...

 

A) Charakteristika přímá

 • Vyjadřuje vlastnosti přímo.
 • Např. Honza je svědomitý. Lenka je učenlivá. Tomáš byl nesobecký...

B) Charakteristika nepřímá

 • Vyjadřuje vlastnosti nepřímo.
 • Uvádíme při ní příklady chování ze kterých vlastnosti nepřímo vyplývají.
 • Zde volíme vhodná slovesa, často užíváme přirovnání a rčení.
 • Např. Pro druhého by do ohně skočil. Nikdy si z ničeho nic nedělala. Vždy se choval tak, aby to pro něj bylo užitečné... 

Osnova charakteristiky:

Pixel1

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem