Citáty o moudrosti

Pixel3_1

Citáty o moudrosti...

 • „Buď moudřejší než ostatní, můžeš-li, ale neříkej jim to.“
 
Philip Dormer Stanhope Chesterfield

 • Moudrý člověk spatřuje před sebou nekonečnou oblast možného. Hlupák považuje za možné jen to, co je.
 
Denis Diderot

 • Být rozhodný a odvážný, měnit to, co se měnit dá. Být trpělivý a snášet to, co se změnit dá a co se změnit nedá.
 

Démosthenés


 • Chceš-li být rozumný, nauč se rozumně ptát, pozorně naslouchat, pokojně odpovídat a když nemáš co říci, přestaň mluvit.
 
Johann Kaspar Lavater

 • „Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba.“
 
Ezop

 • „Kdyby se moudří lidé nemýlili, hlupáci by si museli zoufat.“
 
Johann Wolfgang Goethe

 • Je vlastností hlupců vidět chyby jiných a zapomínat na vlastní.
 
Hermann Hesse

 • „Bohaté zkušenosti mají za následek chytrost, mnoho vědění moudrost.“
 
Thomas Hobbes

 • Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám.
 
Jonathan Swift

 • „Moudré je říct si každého dne: kéž si uchovám lásku k životu.“
 
Jan Neruda

 • „Nesnaž se vědět všechno, sice se nenaučíš ničemu.“
 
Démokritos z Abdér


 • „Rozum je jediný dar, který příroda rozdělila patrně spravedlivě, protože nikdo si nestěžuje, že ho má málo.“
 
Michel de Montaigne

 • Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.
 
Konfucius

 • Moudří lidé mluví, protože mají co říci. Blázni, protože by rádi něco řekli.
 

Platón


 • Kdo chce správně poznávat, musí nejprve správným způsobem pochybovat.
 
Aristotelés ze Stageiry

 • „Mějte odvahu mýlit se.“
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 • „Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se ji nenaučili rozumně užívat.“
 
Albert Einstein

 • Člověk, který ví, že je hlupák, není velký hlupák.
 
Lao-c‘

 • „Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.“
 
Jan Hus

 • Nebojme se přiznat, že jsme se včera pomýlili, vždyť tím prokazujeme, že jsme dnes moudřejší.
 
Jonathan Swift

 • „Nenávidím lidi, kteří filozofické řeči vedouce málo dělají.“
 
Marcus Tullius Cicero

 • „Všechny trampoty jsou z toho, že hlupáci jsou si jisti sami sebou, zatímco rozumní lidé jsou samá pochybnost.“
 
Bertrand Russell

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem