Daktyl, daktylský verš

Teorie

Co musíte znát?


  • Daktyl - z řec. daktylos = prst
  • Daktyl je stopa tříslabičná, ve které po slabice přízvučné následují dvě slabiky nepřízvučné.
  • Schéma pro daktyl je následující: Ι — ∪∪ Ι.
  • Pro daktyl je příznačné, že za každých okolností musí být těžká doba přízvučnou slabikou, ale zase naopak připouští přizvukování lehkých dob.
  • Přízvučná daktylská stopa je tříslabičná, nevyžaduje však, aby ji tvořilo trojslabičné slovo. Přibírá si k dvojslabičným slovům nepřízvučné jednoslabičné spojky a příklonky. Může být tvořena také ze tří jednoslabičných slov (první z nich však musí být přízvučné).
  • Pravidelné rozmístění přízvučných slabik je pro daktylský verš příznačné = rytmus tohoto sestupného verše je tím výraznější.

 

Daktylský verš

  • Přízvučný verš složený z daktylských stop, v nichž po jedné přízvučné slabice následují dvě nepřízvučné (nebo po jedné slabice dlouhé dvě slabiky krátké).

 

Příklady daktylského verše

 
Stříhali Ι dohola Ι malého Ι chlapečka   =  čtyřstopý daktylský verš
 — ∪∪  — ∪∪   — ∪∪    — ∪∪
Kadeře Ι padaly Ι k zemi a Ι zmíraly
— ∪∪   — ∪∪   — ∪∪    — ∪∪
 
                                                     J. Kainar
 
Vesele zpívejte, 
kohouti,
ať se mé srdéčko
nermoutí...
                              lidová poezie

 

Koho bych miloval širém tom na světě?
Srdce je vždycky ach srdcem jen dítěte - 
do stáří, do skonu volá si po matce...
 
                                                 J. Neruda

 

Pixel8

 

 

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem