Daktylotrochej, daktylotrochejský verš

Teorie

Co musíte znát?


  • U daktylotrocheje se nejedná o jednu stopu, ale o celý verš, ve kterém dochází podle předem daného plánu ke střídání daktylu a trocheje. 
  • Dochází tedy ke střídání stopy tříslabičné a dvouslabičné.
  • V české poezii se s takovým veršem setkáme zejména na konci 19. století (např. A. Sova).

 

Daktylotrochejský verš

  • Jedná se o přízvučný verš, ve kterém se střídá daktylská stopa s trochejskou.
  • Daktylské a trochejské stopy se v tomto verši nestřídají libovolně, dodržují stanovený pořádek.
  • Někdy se však objeví menší improvizace v rozložení slovních přízvuků, která oživí rytmus.

 

Příklady daktylotrochejského verše

 
Z oblohy bílý měsíček, 
starobný nebes tatíček,
     stříbrné světla pýří
     po celém světě šíří.
                                           J. Neruda

 

Pixel8

 

 

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem