Denotace

Význam slov


1) Význam slova denotace

  • vztah jazykové jednotky (jména) k předmětu, který je touto jazykovou jednotkou (jménem) označen

2) Příklady užití slova denotace

  • Předpokládejme, že za pojmovou dvojicí denotace a konotace stojí protiklad dvou aktů lidského vědomí spjatých s vytvářením významů jako odrazů mimojazykových jsoucen, protiklad aktu tetického a aktu hodnotícího.
  • Opak denotace je konotace, kde významy jsou hlubší nebo také symbolické, využívá se zde metafor, metonymie, ironie a podobně.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem