Diferenciace

Význam slov


1) Význam slova diferenciace

  • (proces) rozlišení, rozlišování, odlišení, rozrůznění; jeho způsob, výsledek
  • schopnost jedince rozlišit dva nebo více podnětů, určit je a reagovat na ně odlišným způsobem
  • rozrůzňování jazyků v průběhu vývoje při větším teritoriálním rozšíření

2) Příklady užití slova diferenciace

  • Na přelomu osmdesátých a devadesátých let ještě bylo názorové pole ostře polarizováno spory o Rukopisy, v rámci obou táborů však k další diferenciaci docházelo jen pozvolna.
  • Pro období raného středověku je typické šíření křesťanství, rozvoj románské kultury, začátek procesu teritoriální majetkové diferenciace, rozpadá se rodové zřízení.
  • V této souvislosti se premiéři vyslovili pro dodržení harmonogramu rozšíření a zdůraznili, že je nutné zachovat princip diferenciace a hodnocení jednotlivých kandidátů podle jejich individuální připravenosti.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem