Diktát 5 - Karlův most

Pixel5

Kontrolní diktát


V roce 1357 kladl arel IV. základní kámen mostu, který ml obnovit spojení tarého ěsta  alou tranou a radem. Starý uditin most už bl tenkrát v rozvalnách. Na obou  ltavských březch stál tenkrát dav lidí a všichni už možná vděli v duchu most, který učiní  ražských měst jediné veleměsto a který přivede do rahy kupce  celé vropy. Vedením stavb bl tehdy pověřen vnikající architekt etr arléř. Přihlížel, jak vbraní muži vtloukal do dna dřevěé kůl, jiní mezi ně vplétal proutí a dusal jíl. Šlapacím kol dal pak arléř vhnat  jímek vodu, až se ukázalo dno řeky. Potom na rošty uložil těké mlnské kameny, spojené železným skobam. Dnes patří arlův most k nejznámjším a nejvýznamjším raským památkám. Je také pjat s četným dějiým událostm. A snad žádný  návštěvníků rahy se po něm nezapoml projít a koupit si od vstavujících vtvarníků upomínkov předmět.