Koncovky podstatných jmen

Pixel5

Pravopisné cvičení


Dříve byla práce na pol dřina. Šli jsme na koncert s učitel. Obilna polch zlátlo. Na návs si hrály děti. Nastoupili jsme se všemi zavazadl. Motýl zářili jako drahokam. Děvče jedlo koláč s borůvkam. Přicházel myslivec se dvěma ps. V neděl a v ponděl jsem dělal úkol. Psštěkali na měsíc. Jestřáb dnes musíme chránit. Nad močálležela mlha. V jetel se pásly dvě srny. S přáteljsme se neradi loučili. Za chvíl budeme doma. Na jetelse třpytily kapky ros. Na návsstály kolotoče. Sestra chodí v plátěné obuv. Jel z Boleslavdo Bratislav. V křov si kosvybudovali hnízdo.