Opakování všech vyjmenovaných slov

Pixel5

Pravopisné cvičení

Dobt město, lesní mtina, vditelný pokrok, lsované desky, krásná třptka na udici, schravé počasí, přijít brzčko, pořád dělat cavky, dům s vkýřem, mlt kávu, chraptět a spat, vsutý most, srový llek, řízky z pchavky, plník na dřevo, lsat s k někomu, plové zrnko, hra na pkolu, vry pod jezem, hořký pelněk, vheň v peci, vls na budově, osřelá krajina, polní pch, pozbt rozum, dobt si mobl, hmzí bodnutí, mhotavé světlo, lsky s jablíčky, tlaková vše, modřina na ltku, lvanec s malnami, mcí houba, lčený údiv, plšová hračka, slná a mohutná vchřice, slnout moudrostí, dřevěné bdlo.