Příslovce - dohromady, nebo zvlášť?

Pixel5

Pravopisné cvičení

Došel až  ulice. Dej to do ledničky až úplně  nám ve třídě zazpívali. Honza zavolal: . Nespoléhejte se jen . Byla to výjimka . Brzy  se odstěhovali.  začalo sněžit. Krátce  se vrátili do školy.  se mu zapletlo listí. Ráno  nesnídáme. Zkoušel mluvit víc . Neměli jsme už . Točil se pořád . Spočítejte mi  to . Seděli tam . se náhle něco ozvalo. Jeli jsme  Praděd. Celou dobu jsme byli raději  cestě byl dost unavený. Kamarád se mu  omluvil.