Shoda podmětu s přísudkem

Pixel1

Pravopisné cvičení


Davy lidí proudil ulicemi. Koně se plašil a lidé utíkal pryč. Dívky se opět opozdil. Dni se krátil. Sněhuláci začal tát. Desítky lidí proudil ze sálu. Bělaví beránci plul po obloze. Před budovou školy čekal rodiče. Lidičky se nemohl vynadívat na tu krásu. Kovové nosiče zrezivěl. Dřevěné koně stál v sále. Plazi nevylézal. Vy jste s ním nemluvil? Výsledky zkoušek byl včas oznámeny všem žákům. Udál se podivné příběhy. Hadroví strašáci se kolébal ve větru.