Souhrnné opakování pravopisu

Pixel5

Pravopisné cvičení


Nebol tě  zub?  Mal kos pkně  zpíval.  Jirkovkamarádi na nás zapoml.  Tisíce lidí se hromáždil na  náměstí. Se svm učitel si  děti dobře rozuml.  Přestěhoval se  ladé oleslav do rahy. běratelé  vstavoval ceé bírky  známek. Horké dni už uplnul.  Na polch  zlátl klas obl.  Pjčil  jsem i kamarádov iráskov  sohlavce.  Na návs se  pásl hus.  Blto  poctiv lidé.  Nad pol a  les kroužil holub.  Polní cesta se vnula  stále vš.  Děti trávil prázdniny  na táboře. V restauraci bl  vvěšen  ceík  jídel. Otázce jsem porozuml až později. Často si na nás vzpoml . V lese rostl pomnky.