Diskuze x diskuse

 Pixel1
 
 
  • Dělá vám problém užití tvarů slov diskuze x diskuse?
  • Nevíte, jaký z nich je správný?
  • Pravopisně správně jsou obě varianty (se z i s) - diskuze i diskuse!
  • Obě varianty jsou slohově neutrální.

 

Příklady:

  • Zaujala nás bouřlivá diskuze pod uvedeným článkem.
  • Potom bude mít prostor veřejná diskuse.