Dopis

Teorie

Co musíte znát?


 • Pokud chceme někomu napsat nějaké sdělení, tak často využijeme dopis.
 • Dopis patří k nejběžnějším projevům písemné komunikace.

 • Podle obsahu může být dopis: osobní nebo úřední.
 • Pro každý druh dopisu volíme jiný způsob vyjádření (jiné jazykové prostředky).
 • V každém dopise bychom však měli dodržovat určité postupy, tzn. uvést datum, místo, oslovení, vlastní sdělení, závěr, pozdrav, podpis.

A) Dopis osobní (soukromý)

 • Jedná se např. o sdělení kamarádovi, rodičům, příbuzným, známým...
 • Tento druh dopisu je po obsahové i jazykové stránce velmi rozmanitý.
 • Často zde využíváme hovorová slova, slova citově zabarvená.
 • Vyjadřujeme se zde srdečněji a tyto dopisy bývají obvykle delší.

 

Ukázka osobního dopisu:

zdroj: http://docplayer.cz/2048324-Oznaceni-materialu-vy_32_inovace_hlave_ceskyjazyk1_05.html


 

B) Dopis úřední

 • Tento druh dopisu posíláme na různé úřady, instituce.
 • Jsou psány vážněji, uctivěji, vyjadřování je stručné a věcné.
 • Volíme v nich spisovné jazykové prostředky.
 • Dopisy mají přesně stanovenou formu (adresát musí být uveden na začátku dopisu - v záhlaví, dále uvádíme tzv. věc = čeho se dopis týká, adresa odesílatele je uvedena také v záhlaví vpravo, nebo na konci dopisu).

 

 Ukázka úředního dopisu:

 

zdroj: http://docplayer.cz/2048324-Oznaceni-materialu-vy_32_inovace_hlave_ceskyjazyk1_05.html

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem